baner
  

Pierwsze kroki

Musimy pamiętać o tym, że winnicę zakładamy na kilkadziesiąt lat. Prawidłowo prowadzona winorośl owocuje dobrze nawet 40 lat.
Dlatego najpierw należy zastanowić się jak dużą chcemy mieć winnicę i jakie winogrona chcemy uprawiać. Najważniejszą rzeczą jest wybór odpowiedniego miejsca pod założenie plantacji. Następnie odpowiednie przygotowanie ziemi. A dopiero po tym wybór odmiany i zakup jak najlepszych jakościowo sadzonek. Nie martwmy się gdy te przygotowania zajmą nam rok. Prawidłowo założona winnica da nam wysokie plony i zyski. Błędy popełnione na samym początku narażą nas na stratę czasu i pieniędzy. Nie zakładamy winnicy byle gdzie, byle jak i z byle jakich sadzonek.

Wybór stanowiska

Winogron jest rośliną potrzebującą dużo słońca i ciepła. Dlatego miejsce pod założenie winnicy (szczególnie w naszym klimacie) musi być jak najbardziej nasłonecznione. Najlepiej nadają się do tego stoki o niewielkim nachyleniu (większe nachylenie będzie sprawiało dużo kłopotów przy uprawie i zbiorach) południowym ewentualnie południowo-zachodnim, a w ostateczności południowo-wschodnim. Idealnie jest gdy takie miejsce jest osłonięte od wschodnich i północno-wschodnich zimnych wiatrów. Wskazana jest również osłona od strony zachodniej, która stanowiłaby osłonę przed letnimi burzami i wiatrami. W naszym klimacie miejsca na zboczach nie powinny być wyżej położone niż 350m n.p.m.
Absolutnie nie należy zakładać winnic na terenie gdzie występują zastoiska mrozowe, szczególnie wiosną i na terenach podmokłych.
Gleba nie ma największego znaczenia przy zakładaniu winnicy. Winogron rośnie dobrze na ziemi gorszej klasy(IV,V). Zakup szczepionych sadzonek pozwoli nam dopasować podkładkę na jakiej będą sczepione winogrona do rodzaju ziemi. Jednak najbardziej odpowiednimi ziemiami są ziemie piaszczysto-gliniaste, kamieniste i kamienisto-gliniaste.

Przygotowanie ziemi pod winnicę

Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to przede wszystkim ziemię oczyścić z chwastów. A następnie pobrać próbki ziemi i oddać do analizy. Bez tego nie będziemy wiedzieli czego potrzeba dostarczyć glebie by optymalnie odpowiadała wymogom winogron.
Jeżeli musimy liczyć się z koniecznością zwapnowania ziemi, stosując wapno 80% powinniśmy przeznaczyć od 30 do 40 kg na ar. Najlepiej jest to wykonać w okresie zimowym. Przy nawożeniu obornikiem musimy pamiętać, że obornik dajemy jesienią przy wiosennym sadzeniu winogron w ilości ok. 1t na ar. Nawożenie mineralne będzie uzależnione od wyników analizy. Wskazane jest przed posadzeniem winogron posiać przedplon z roślin motylkowych, które poprawią strukturę ziemi i wzbogacą ją w azot. Winorośl potrzebuje dużo azotu. Dlatego też, już po założeniu winnicy dobrze jest w co drugie międzyrzędzie wsiać koniczynę jednoroczną np.perską.

Sadzenie

Jeżeli ziemię mamy przygotowaną a sadzonki zakupione przystępujemy do sadzenia. Najlepszym okresem do sadzenia winogron jest wiosna gdy ziemia jest już obeschnięta (koniec kwietnia początek maja). Wytyczamy rzędy i odstępy w międzyrzędziach. Aby zachować odpowiednią rozstawę w rzędach jeszcze przed sadzeniem musimy podjąć decyzję o sposobie formowania krzewów. Ma to też wpływ na ilość potrzebnych nam sadzonek. Np. przy formie Guyot simple (forma pojedyncza) potrzebujemy dwa razy więcej sadzonek niż przy formie Guyot double (forma podwójna).Wybór formy jest też uzależniony od odmiany winogron od jej siły wzrostu i plonowania. Przy pierwszej z tych form stosuje się rozstawę od 75 - 90 cm w rzędzie a przy Guyot podwójnej od 120 - 130 cm w rzędzie.
Odstępy między rzędami uzależnione są w dużej mierze od sposobu zbioru i zastosowania mechanizacji w uprawie. Najczęściej stosowane odstępy między rzędami to 180 - 220 cm.
W miejscach sadzenia wykopujemy dołki na głębokość ok. 25 cm na tyle szerokie by swobodnie umieścić w nich sadzonki i rozłożyć korzenie na małym kopczyku usypanym na dnie dołka. Jeżeli sadzimy winogron i jednocześnie wstawiamy paliki sadzonkę ustawiamy pionowo obok palika (rys nr 1). Jeżeli natomiast paliki będziemy wbijać po posadzeniu roślin, sadzonki sadzimy pod skosem (rys nr 2) przechylając sadzonkę zawsze w tą samą stronę.
Chodzi o ty by przy wbijaniu palika nie uszkodzić korzeni rośliny. Przysypujemy korzenie ziemią i dobrze uciskamy wokół sadzonki. Nie ma konieczności podlewania.

Rys. 1                  Rys. 2

 

Sadzonki

Zakup odpowiednich sadzonek winogron to warunek powodzenia w uprawie i uzyskanie dobrej jakości wina. Kiedy już zdecydujemy o tym jaką odmianę winogron posadzimy musimy zadbać o zakup pewnych i kwalifikowanych sadzonek . Dobrej jakości sadzonka powinna być uzyskana z grubej i długiej łozy. Przy sadzonkach szczepionych łoza podkładki powinna mieć 30 - 35cm długości. A sadzonka razem z korzeniami około 50 cm.
Sadzonka powinna mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy wielkości dłoni z jak największą ilością drobnych korzeni włosowatych (jest to też uzależnione od typu podkładki). Korzenie nie mogą być przesuszone. Sadzonki otrzymane z cienkiej i krótkiej łozy 1- 2 oczkowej nie nadają się do zakładania profesjonalnej winnicy.